Sukcesywna dostawa czasopism krajowych i zagranicznych w prenumeracie na rok 2021

SZP.250.50.2020
Umowa nr 86/SGGW/2020
Zadanie I dostawa czasopism krajowych
Umowa obowiązuje od 01.01.2021r do 31.12.2021r.
19-05-2021 14:02
Dominik Garstecki
19-05-2021 14:43
Dominik Garstecki