Sukcesywna dostawa czasopism krajowych i zagranicznych w prenumeracie na rok 2020

Umowa nr 127/SGGW/2019 dotycząca zadania IV bazy online
 
Obowiązuje od 01.01.2020r do 31.12.2020r
19-05-2021 16:56
Dominik Garstecki