Sukcesywna dostawa czasopism krajowych i zagranicznych w prenumeracie na rok 2020

Umowa nr 143/SGGW/2019 dotyczy zadania III prenumerata zagraniczna
 
Obowiązuje od 01.01.2020r do 31.12.2020 r.
19-05-2021 16:57
Dominik Garstecki