Substancje chemiczne (I) – informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup

2021-06-11

Warszawa, 10.06.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 

 1. Metanol 2,5L HPLC
 2. Etylowy alkohol 96%
 3. Acetonitryl HPLC
 4. Kwas octowy 99,5-99,9%
 5. kwas solny 35-38%
 6. 6 kwas ortofosforowy 85%
 7. Chloroform
 8. kwas trichlorooctowy
 9. aceton
 10. NADPH
 11. 3-Amino-1,2,4-triazol 95%
 12. Gliceryna 99,5%
 13. 1,4-Ditiotreitol (DTT) 99%
 14. Octan sodu
 15. Tiomocznik
 16. 2,7-dichlorofluoresceiny dioctan
 17. Koncentratory białek 10K
 18. Chlorek rtęci (II)
 19. L-Lizyna
 20. L-Tyrozyna
 21. DL-m-Tyrozyna
 22. L-Arginina

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

11-06-2021 11:42
Mateusz Skłodowski
11-06-2021 11:56
Mateusz Skłodowski