Sprzęt laboratoryjny do liczenia i analizy fizjologii komórek – udzielenie zamówienia

2021-05-07

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Biologii
Katedra Nanobiotechnologii
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. ART. 11. ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP ogłasza o udzielanym zamówieniu na:

Sprzęt laboratoryjny do liczenia i analizy fizjologii komórek

Zamówienie udzielono firmie:

Life Technologies Polska Sp. z.o.o. ul. Bonifraterska 17, 00−203, Warszawa

07-05-2021 14:37
Mateusz Skłodowski
10-05-2021 15:28
Mateusz Skłodowski