Specjalistyczne odczynniki chemiczne.

2021-08-05

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  2021 r. poz. 1129)  ogłasza informację o udzielonym zamówienia na specjalistyczne odczynniki chemiczne:

Zamówienia udzielono firmie:

DONSERV®

Michała Spisaka 31

02-495 Warszawa

05-08-2021 09:01
Magdalena Filutowska