Refraktometr i osmometr  z wymiennymi przegrodami – zamiar udzielenia zamówienia

2021-06-17

Warszawa 17.06.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 2 pkt 1 ust. 1  Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

refraktometr i osmometr  z wymiennymi przegrodami

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

17-06-2021 14:13
Mateusz Skłodowski
17-06-2021 14:14
Mateusz Skłodowski