Refraktometr i osmometr  z wymiennymi przegrodami – udzielenie zamówienia

2021-06-30

Warszawa 28.06.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 2 pkt 1 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

refraktometr i osmometr  z wymiennymi przegrodami

Zamówienia udzielono firmie:

iM-Labs Mariusz Ptaszyński, ul. Kazimierza Deyny 3 lok. 5, 01-471 Warszawa

Do dnia 25.06.2021r. do godziny 12:00 wpłynęła jedna oferta, która spełniała istotne warunki zamówienia.

30-06-2021 14:35
Grzegorz Kushnir
30-06-2021 14:40
Grzegorz Kushnir