Reduktaza glutationowa oraz Ureaza – zamiar udzielenia zamówienia

2021-06-11

Warszawa, 10.06.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 

  1. Reduktaza glutationowa
  2. Ureaza

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

11-06-2021 12:06
Mateusz Skłodowski
11-06-2021 12:13
Mateusz Skłodowski