Przeciwciała pierwotne oraz Proteasome Activity Assay Kit – zamiar udzielenia zamówienia.

2021-06-01

Warszawa, 1.06.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 

  1. przeciwciała pierwotne JAZ – 1 szt.
  2. przeciwciała pierwotne PBA1 – 1 szt.
  3. Proteasome Activity Assay Kit (100 r-cji) – 1 szt.

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

01-06-2021 12:49
Mateusz Skłodowski