Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS – 5 butelek x 2.5 litra – udzielenie zamówienia

2021-06-01

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
INSTYTUT NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA
Katedra Dietetyki
Pracownia Badania Metabolizmu Człowieka
ul. Nowoursynowska 159, bud. 32, 02-776 Warszawa

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.)  ogłasza o udzielonym zamówieniu na:

Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS 5 butelek x 2.5 litra

Certyfikowany o parametrach:

Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.005 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) Min. 10 %
Transmittance (210 nm) Min. 50 %
Transmittance (225 nm) Min. 80 %
Transmittance (240 nm) Min. 95 %
Transmittance (255 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test

 

Zamówienia udzielono: VWR International Sp. z o.o.

 

 

 

01-06-2021 15:57
Mateusz Skłodowski