pH metr do pomiarów pH w mięsie – zamiar udzielenia zamówienia

2021-08-16

Warszawa, dn. 16.08.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw, określonych poniżej:

1. Przedmiot zamówienia: pH metr do pomiarów pH w mięsie – w ramach realizacji projektu badawczego NCBiR TANGO-IV-C/0005/2019-00 pt. „Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho”).

2. Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od zlecenia

3. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert): 100% cena

4. Inne istotne warunki zamówienia:

– masa: do 250 g

– elektroda nakłuciowa do pomiaru bezpośredniego pH w tkance mięśniowej połączona bezpośrednio z korpusem obudowy, z możliwością jej wymiany,

– zakres pomiarowy pH: 0-14, dokładność ±0,02 pH, rozdzielczość 0,01 pH

– automatyczna kompensacja temperatury: zakres pomiarowy od 0 do +60°C, dokładność ±0,4°C, temperatura pracy: od 0 do +50°C

– obudowa z tworzywa sztucznego

– zasilanie bateryjne

– wyświetlacz LCD

– etui do przechowywania i transportu w komplecie

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

Projekt NCBR Tango-IV-C/0005/2019-00: Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho

16-08-2021 16:41
Mateusz Skłodowski
17-08-2021 09:35
Mateusz Skłodowski