Parafilm – udzielenie zapytania ofertowego

2021-05-14

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.
02-776 Warszawa
Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup parafilmu przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Parafilm M 100mm/38m – 10 op.

14-05-2021 14:06
Mateusz Skłodowski
14-05-2021 14:07
Mateusz Skłodowski