Opracowania metod wzbogacania mapy terenu do zalesienia – informacja o unieważnieniu postępowania

2021-09-07

Warszawa, 06-09-2021


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie

Instytut Nauk Leśnych
ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

niniejszym unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  w trybie zapytania ofertowego pn. „opracowania metod wzbogacania mapy terenu do zalesienia o anotacje semantyczne na podstawie danych multisensorycznych (nr 1/INL/SGGW/2021), z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

07-09-2021 11:40
Mateusz Skłodowski
07-09-2021 11:42
Mateusz Skłodowski