Odczynniki do elektroforezy – zamiar udzielenia zamówienia

2021-07-12

Warszawa, 12.07.2021 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

  1. acrylamide/Bis-acrylamide, 30% solution
  2. ponceau S

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

12-07-2021 14:42
Mateusz Skłodowski
12-07-2021 14:43
Mateusz Skłodowski