Odczynniki chemiczne – zamiar udzielenia zamówienia.

2021-07-19

Warszawa 19.07.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawę odczynników chemicznych:

1) Zestaw do oznaczania kwasu octowego metodami spektrofotometrycznymi (ACS manual format) – test na min. 53 próby/zestaw; 10szt

2) Zestaw do oznaczania etanolu metodami spektrofotometrycznymi – test na min. 600 prób/zestaw; 2szt

3) Zestaw do oznaczania kwasu mlekowego metodami spektrofotometrycznymi – test na min. 100 prób/zestaw; 10 szt

4) Zestaw do oznaczania kwasu D-3-hydroksymasłowego metodami spektrofotometrycznymi – test na min. 60 prób/zestaw; 2szt

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

19-07-2021 15:02
Mateusz Skłodowski