Odczynniki chemiczne – informacja o udzieleniu zamówienia

2021-07-09

Warszawa 09.07.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza informację o udzielonym zamówienia na odczynniki chemiczne – testy ELISA:

Zamówienia udzielono firmie:

Symbios Sp. z o.o. 

83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37

09-07-2021 12:51
Mateusz Skłodowski
09-07-2021 12:52
Mateusz Skłodowski