Odczynniki chemiczne do hodowli komórkowych in vitro – zamiar udzielenia zamówienia.

2021-07-26

Warszawa, 20.07.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na odczynniki chemiczne do hodowli komórkowych in vitro.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

26-07-2021 12:29
Mateusz Skłodowski