Odczynniki chemiczne do hodowli komórkowych in vitro – informacja o udzielonym zamówieniu

2021-07-26

  Warszawa 23.07.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii
Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami) ogłasza informację o udzielonym zamówienia na odczynniki chemiczne do hodowli komórkowych in vitro:

Zamówienia udzielono firmie:

Thermo Fisher Scientific

Life Sciences Solutions

Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

26-07-2021 12:22
Mateusz Skłodowski