Laboratoryjne usługi badawcze

2021-04-23

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Zwierzętach
Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Laboratoryjne usługi badawcze

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

23-04-2021 11:07
Krzysztof Szwejk