Laboratoryjne usługi badawcze – udzielenie zamówienia

2021-04-29

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt
Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:

Laboratoryjne usługi badawcze.

Zamówienia udzielono:

Annie Rygało-Galewskiej i Mateuszowi Roguskiemu.

29-04-2021 13:21
Krzysztof Szwejk