Laboratoryjne usługi badawcze – informacja o zamiarze udzielenia zamówienia.

2021-09-15

Warszawa 15.09.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11.5.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Laboratoryjne usługi badawcze

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

15-09-2021 14:26
Mateusz Skłodowski
15-09-2021 14:27
Mateusz Skłodowski