Kontakt

2021-12-01

Kontakt

p.o. KIEROWNIK SEKCJI
Grzegorz Kushnir
(22) 59 313 90
Fax. (22) 59 313 91
pok. 1/14
ZASTĘPCA KIEROWNIKA SEKCJI
Magdalena Żywno
(22) 59 313 85
Fax. (22) 59 313 85
pok. 1/11
PRACOWNICY
Agnieszka Tomczewska
(22) 59 313 88
Fax. (22) 84 787 43
pok. 1/12
Beata Bud-Gusaim
(22) 59 313 94
Fax. (22) 85 309 62
pok. 1/11
Edyta Witkowska
(22) 59 313 86
Fax. (22) 85 309 62
pok. 1/15
Władysław Sadowski
(22) 59 389 60
pok. 1/13
Michał Komuda
(22) 59 313 93
Fax. (22) 85 309 62
pok. 1/15

Joanna Sobolewska

(22) 59 313 98

Pok. 1/15
Katarzyna Markowska
(22) 59 313 87
Fax. (22) 59 313 92
pok. 1/12
Mateusz Skłodowski
(22) 59 313 92
pok. 1/10
Magdalena Filutowska
(22) 59 313 92
pok. 1/10
Agnieszka Dydak
(22) 59 313 89
pok.1/13
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW OD 09:00 DO 13:00
KANCELARIA PRAWNA
Poniedziałek od 09:00 do 13:00

Czwartek od 09:00 do 13:00
pok. 1/12a
W pozostałe dni tygodnia kontakt zdalny mailem za pośrednictwem Kierownika SZP

01-12-2021 08:50
Władysław Sadowski
24-11-2023 14:34
Władysław Sadowski