Kontakt

2021-12-01

Kontakt

KIEROWNIK SEKCJI
Władysław Sadowski
(22) 59 313 90
Fax. (22) 59 313 91
pok. 41
ZASTĘPCA KIEROWNIKA SEKCJI
Magdalena Żywno
(22) 59 313 85
Fax. (22) 59 313 85
pok. 42
PRACOWNICY
Agnieszka Tomczewska
(22) 59 313 88
Fax. (22) 84 787 43
pok. 38
Beata Bud-Gusaim
(22) 59 313 94
Fax. (22) 85 309 62
pok. 44
Edyta Witkowska
(22) 59 313 86
Fax. (22) 85 309 62
pok. 44
Grzegorz Kushnir
(22) 59 313 98
pok. 36
Urszula Konarzewska
(22) 59 313 93
Fax. (22) 85 309 62
pok. 44
Katarzyna Markowska
(22) 59 313 87
Fax. (22) 59 313 92
pok. 38
Mateusz Skłodowski
(22) 59 313 92
pok. 39
Magdalena Filutowska
(22) 59 313 92
pok. 39
Agnieszka Dydak
(22) 59 313 89
pok.36
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW OD 09:00 DO 13:00
KANCELARIA PRAWNA
Poniedziałek od 08:00 do 12:00

Czwartek od 08:00 do 12:00
pok. 40
W pozostałe dni tygodnia kontakt zdalny mailem za pośrednictwem Kierownika SZP

01-12-2021 08:50
Władysław Sadowski