Informacja o wyniku konkursu nr 1 na stanowisko Technik laboratoryjny

2021-07-16

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności,

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka,

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza wynik konkursu nr 1 na stanowisko Technik laboratoryjny – prowadzenie prac laboratoryjnych w ramach projektu badawczego NCBiR TANGO-IV-C/0005/2019-00 pt. „Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho”) w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Informacja o wyniku konkursu nr 1 na stanowisko Technik laboratoryjny – prowadzenie prac laboratoryjnych w ramach projektu badawczego NCBiR TANGO-IV-C/0005/2019-00 pt. „Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho”)

 

Data ogłoszenia: 08.07.2021 r

Termin składania ofert: 14.07.2021 r.

Liczba zgłoszeń: 1

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: Karina Dukaczewska

Uzasadnienie:

W dniu 8 lipca 2021 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SGGW ogłoszono konkurs nr 1 na stanowisko technika laboratoryjnego do prowadzenia prac laboratoryjnych w ramach projektu badawczego NCBiR TANGO-IV-C/0005/2019-00 pt. „Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho”). Termin składania ofert ustalono do dnia 14 lipca 2021 roku. Do dnia 14 lipca wpłynęła jedna oferta. Na konkurs zgłosiła się Karina Dukaczewska. Po sprawdzeniu dokumentów złożonych przez kandydatkę stwierdzono że, spełnia ona wymagania i kwalifikacje podane w specyfikacji konkursowej. W związku z powyższym ustalono termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na dzień 15 lipca godz. 16.30 za pośrednictwem platformy MS Teams. W dniu 15 lipca 2021 roku o godz. 16.30 Komisja w składzie: przewodniczący – prof. dr hab. Wiesław Przybylski, członek komisji – prof. SGGW dr hab. Danuta Jaworska, członek komisji – prof. dr hab. Krystyna Gutkowska przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatką. Podczas rozmowy Kandydatka potwierdziła swoje kwalifikacje poprzez udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Podczas rozmowy Kandydatka wykazała się dobrą komunikatywnością oraz wysoką kulturą osobistą. Kandydatka spełniła oczekiwania zamawiającego związane z przewidywanym wynagrodzeniem w związku z tym, Komisja Konkursowa wnioskuje o zatrudnienie Pani Kariny Dukaczewskiej na stanowisku technika laboratoryjnego do prowadzenia prac laboratoryjnych w ramach projektu badawczego NCBiR TANGO-IV-C/0005/2019-00 pt. „Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho”).

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ Prof. dr hab. Wiesław Przybylski

16-07-2021 12:40
Mateusz Skłodowski