Informacja o udzielanym zamówieniu na dostawę myjki ultradźwiekowej.

2022-06-01

Warszawa 01.06.2022 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Nowoursynowska 159 c

02-776 Warszawa

W związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz Zarządzenia nr 82 Rektora SGGW z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę myjki ultradźwiekowej w ramach realizacji projektu w ramach projektu pt. „Zastosowanie innowacyjnych metod przetwarzania do zapewnienia wysokiej jakości ekologicznych produktów owocowych” (Innovative Mild Processing Tailored to Ensure Sustainable and High Quality Organic Fruit Products);program:  ERA NET SUSFOOD

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Rybak; e-mail: katarzyna_rybak@sggw.edu.pl

01-06-2022 14:02
Mateusz Skłodowski
01-06-2022 14:04
Mateusz Skłodowski