ELGOMAR Marcin Guzik

SZP.250.13.2020
Umowa nr. 83/SGGW/2020
“Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”
Zadanie I – dostawa materiałów elektrycznych
Umowa obowiązuje od 20.11.2020r. do dnia 20.11.2022r.  – termin realizacji umowy w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania lub do wyczerpania kwoty na realizację zamówienia.
19-05-2021 16:30
Dominik Garstecki