Elektrody – specjalistyczna elektroda SenTixSP-WTW do pH metru WTW – zamiar udzielenia zamówienia

2021-08-16

Warszawa, dn. 16.08.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw, określonych poniżej:

1) Przedmiot zamówienia: Elektrody – specjalistyczna elektroda SenTixSP-WTW do pH metru WTW – w ramach realizacji projektu badawczego NCBiR TANGO-IV-C/0005/2019-00 pt. „Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho”).

2) Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od zlecenia

3) Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert): 100% cena

4) Inne istotne warunki zamówienia:

– elektroda nakłuciowa SenTixSP-WTW do pH metru WTW, do pomiaru pH w tkance mięśniowej

– zakres pomiarowy pH: 2-13

– elektrolit odniesienia: polimer

– rezystancja membrany przy 25º C: <400GΩ

– kabel, gniazdo/wtyczka: AS/DIN, AS/DIN-3, AS/BNC wtyczka DIN i BNC

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

Projekt NCBR Tango-IV-C/0005/2019-00: Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho

16-08-2021 16:55
Mateusz Skłodowski
17-08-2021 09:35
Mateusz Skłodowski