Dostawy odczynników laboratoryjnych – udzielenie zamówienia

2021-06-01

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  1. Nowoursynowska 159/24, 02-787 Warszawa

Na podstawie  art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.), ogłasza informację o  udzieleniu zamówieniu  na:

 

Dostawy odczynników laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono:

 

BioMérieux Polska Sp. z o.o.,

  1. Generała J. Zajączka 9,

01-518 Warszawa

01-06-2021 15:37
Mateusz Skłodowski