Dostawy odczynników laboratoryjnych – informacja o udzielanym zamówieniu 

2021-05-25

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Nowoursynowska 159/24, 02-787 Warszawa

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień  publicznych, (Dz.U. z 2019 r., poz.2019),

ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia:

Dostawy odczynników laboratoryjnych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

25-05-2021 14:50
Mateusz Skłodowski
01-06-2021 12:52
Mateusz Skłodowski