Dostawy gazów

2021-04-14

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Biologii
Katedra Nanobiotechnologii
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na

dostawy gazów

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

14-04-2021 14:10
Krzysztof Szwejk