Dostawę odczynników chemicznych: 1) Zestaw do oznaczania kwasu octowego metodami spektrofotometrycznymi (ACS manual format) – test na min. 53 próby/zestaw; 10szt 2) Zestaw do oznaczania etanolu metodami spektrofotometrycznymi – test na min. 600 prób/zestaw; 2szt 3) Zestaw do oznaczania kwasu mlekowego metodami spektrofotometrycznymi – test na min. 100 prób/zestaw; 10 szt 4) Zestaw do oznaczania kwasu D-3-hydroksymasłowego metoda

2021-08-03

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust.5.pkt 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1129) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:

Dostawę odczynników chemicznych:

1) Zestaw do oznaczania kwasu octowego metodami spektrofotometrycznymi (ACS manual format) – test na min. 53 próby/zestaw; 10szt

2) Zestaw do oznaczania etanolu metodami spektrofotometrycznymi – test na min. 600 prób/zestaw; 2szt

3) Zestaw do oznaczania kwasu mlekowego metodami spektrofotometrycznymi – test na min. 100 prób/zestaw; 10 szt

4) Zestaw do oznaczania kwasu D-3-hydroksymasłowego metodami spektrofotometrycznymi – test na min. 60 prób/zestaw; 2szt

Zamówienia udzielono:

NOACK POLEN

Sp. z o.o.Poloneza 93

02-826 Warszawa

03-08-2021 10:26
Magdalena Filutowska
03-08-2021 10:38
Magdalena Filutowska