Dostawa szaf – informacja o zamiarze udzielenia zamówienia.

2021-09-14

Warszawa 14.09.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Zwierzętach

Katedra Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 2 pkt 1 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę szaf

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

14-09-2021 13:50
Mateusz Skłodowski