Dostawa szaf – informacja o unieważnionym zamówieniu.

2021-08-19

Warszawa 19.08.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk o Zwierzętach

Katedra Hodowli Zwierząt ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 2 pkt 1 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  ogłasza informację o unieważnieniu zamówienia na:

dostawę szaf

 

Do dnia 19.08.2021r. do godziny 12:00 wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała istotnych warunków zamówienia.

19-08-2021 14:52
Mateusz Skłodowski