Dostawa stołka typu hoker – informacja o udzielonym zamówieniu.

2021-08-19

Warszawa 19.08.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk o Zwierzętach

Katedra Hodowli Zwierząt ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 2 pkt 1 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

dostawę stołka typu hoker

 

Zamówienia udzielono firmie:

Enzo Polska, ul. Anny Jagiellonki 24a, 44-109 Gliwice

Do dnia 19.08.2021r. do godziny 12:00 wpłynęła jedna oferta, która spełniała istotne warunki zamówienia.

19-08-2021 14:48
Mateusz Skłodowski