Dostawa stolików na trzy stanowiska pod mikroskopy – zamiar udzielenia zamówienia.

2021-07-19

Warszawa 19.07.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Zwierzętach

Katedra Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 2 pkt 1 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. ze zmianami) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę stolików na trzy stanowiska pod mikroskopy

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Wiktoria Wiechetek; e-mail: wiktoria_wiechetek@sggw.edu.pl

 

19-07-2021 10:48
Mateusz Skłodowski