Dostawa stolików na trzy stanowiska pod mikroskopy – udzielone zamówienie

2021-07-28

Warszawa 28.07.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Zwierzętach
Katedra Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 2 pkt 1 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. ze zmianami) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

dostawę stolików na trzy stanowiska pod mikroskopy

Zamówienia udzielono firmie:

10 OFFICE meble biurowe, Al. Prymasa Tysiąclecia 46, Warszawa

Do dnia 27.07.2021r. do godziny 12:00 wpłynęła jedna oferta, która spełniała istotne warunki zamówienia.

 

28-07-2021 16:10
Mateusz Skłodowski