Dostawa preparatów smarowych

2021-04-13

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,
02-776 Warszawa

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę z zakresie dostawy preparatów smarowych.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

13-04-2021 12:24
Krzysztof Szwejk