Dostawa plastików laboratoryjnych do hodowli komórkowej – zamiar udzielenia zamówienia.

2021-07-21

Warszawa, 21.07.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawę: plastików laboratoryjnych do hodowli komórkowej

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

21-07-2021 14:17
Mateusz Skłodowski