Dostawa pasz dla zwierząt gospodarskich i innych – udzielenie zamówienia

2021-05-13

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Zwierzętach
Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:
Dostawę pasz dla zwierząt gospodarskich i innych

Zamówienia udzielono:
Zofia Połczyńska Wytwórnia Pasz “Morawski”
89-240, Kcynia, Żurawia 19

13-05-2021 11:11
Mateusz Skłodowski