Dostawa odczynników do biologii molekularnej – zamiar udzielenia zamówienia

2021-05-25

Warszawa, 20.05.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawę:  odczynników do biologii molekularnej

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

25-05-2021 08:52
Mateusz Skłodowski
25-05-2021 08:54
Mateusz Skłodowski