Dostawa odczynników do biologii molekularnej – udzielenie zamówienia

2021-06-01

Warszawa, 24.05.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii
Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z   art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza udzieleniu zamówienia  na:

Dostawę:  odczynników do biologii molekularnej

Zamówienia udzielono firmie:

Lab-JOT® Ltd. Sp.z o.o. Sp.k.

Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

 

 

01-06-2021 15:29
Mateusz Skłodowski