Dostawa odczynników do badań naukowych – informacja o  zamiarze udzielenia zamówienia

2021-05-24

Warszawa dn. 2021-05-24

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Biologii
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa
Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawa odczynników do badań naukowych:

Część 1 – dostawa odczynników firmy POCH
Część 2 – dostawa odczynników firmy Thermofisher
Część 3 – dostawa odczynników firmy Sigma
Część 4 – dostawa odczynników firmy Quantabio
Część 5 – dostawa odczynników firmy Eurx
Część 6 – dostawa odczynników firmy Qiagen

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

24-05-2021 15:18
Mateusz Skłodowski
24-05-2021 15:27
Mateusz Skłodowski