Dostawa odczynników chemicznych – udzielenie zamówienia

2021-04-28

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,
02-776 Warszawa

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na: z zakresie dostawy odczynników chemicznych

Zamówienia udzielono firmie:

CHEMILAB – Bożena Gładysz

28-04-2021 12:38
Krzysztof Szwejk