Dostawa odczynników chemicznych, testów diagnostycznych, drobnego sprzętu do celów prac rozwojowych – zamiar udzielenia zamówienia

2021-07-06

Warszawa  05.07.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Medycyny Weterynaryjnej  

Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej  

Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust.5 pkt. 1  ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:Dostawę odczynników chemicznych, testów diagnostycznych, drobnego sprzętu do celów prac rozwojowych.  

Zadanie 1 – Testy diagnostyczne firmy IDvet

Zadanie 2 – Drobny sprzęt firmy VWR

Zadanie 3 – Drobny sprzęt firmy Eppendorf

Zadanie 4 – Odczynniki firmy Bioline

Zadanie 5 – Odczynniki firmy OMEGA BIO-TEK

Zadanie 6 – Odczynniki firmy POCH BASIC

Zadanie 7 – Odczynniki firmy Genomed

Zadanie 8 – Odczynniki firmy Biotium

Zadanie 9 – Odczynniki firmy Thermo Fisher Scientific

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

06-07-2021 11:02
Mateusz Skłodowski
06-07-2021 11:03
Mateusz Skłodowski