Dostawa odczynników chemicznych – informacja o udzielonym zamówieniu

2021-07-06

Warszawa 06.07.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:

Dostawę odczynników chemicznych:

1) Zestaw do oznaczania kwasu octowego metodami spektrofotometrycznymi (ACS manual format) – test na min. 53 próby/zestaw; 10szt

2) Zestaw do oznaczania etanolu metodami spektrofotometrycznymi – test na min. 600 prób/zestaw; 2szt

3) Zestaw do oznaczania kwasu mlekowego metodami spektrofotometrycznymi – test na min. 100 prób/zestaw; 10 szt

4) Zestaw do oznaczania kwasu D-3-hydroksymasłowego metodami spektrofotometrycznymi – test na min. 60 prób/zestaw; 2szt

Zamówienia udzielono:

NOACK POLEN Sp. z o.o.

  1. Poloneza 93

02-826 Warszawa

06-07-2021 12:48
Mateusz Skłodowski
06-07-2021 13:05
Mateusz Skłodowski