Dostawa odczynników chemicznych – informacja o udzielonym zamówieniu.

2021-08-24

Warszawa, 23.07.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę:

1) Odczynników chemicznych do hodowli in vitro

2) Odczynników chemicznych do analizy histologicznej

3) Odczynników chemicznych do analizy molekularnej

 

Zamówienia udzielono firmom:

1) LIFE TECHNOLOGIES Polska sp. z o. o., , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

2) LIFE TECHNOLOGIES Polska sp. z o. o., , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

SIGMA-ALDRICH spółka z o. o. Adres: ul. Szelągowska nr 30, 61-626 Poznań

BIOTECHNE Sp z o.o. ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa

3) LIFE TECHNOLOGIES Polska sp. z o. o., , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

24-08-2021 14:48
Mateusz Skłodowski