Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu do celów prac rozwojowych – zamiar udzielenia zamówienia

2021-07-16

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Instytut Medycyny Weterynaryjnej   

Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej   

ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa  

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust.5 pkt. 1  ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na: Dostawę odczynników chemicznych, drobnego sprzętu do celów prac rozwojowych.   

Zadanie 1 – Drobny sprzęt firmy VWR  

Zadanie 2 – Drobny sprzęt firmy Eppendorf  

Zadanie 3 – Odczynniki firmy Bioline  

Zadanie 4 – Odczynniki firmy OMEGA BIO-TEK  

Zadanie 5 – Odczynniki firmy Genomed  

Zadanie 6 – Odczynniki firmy Biotium  

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.  

16-07-2021 13:05
Mateusz Skłodowski
16-07-2021 13:06
Mateusz Skłodowski