Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu do celów prac rozwojowych – informacja o zamiarze udzielenia zamówienia.

2021-08-27

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Medycyny Weterynaryjnej   

Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej   

ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust.5 pkt. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na: Dostawę odczynników chemicznych, drobnego sprzętu do celów prac rozwojowych.  

 

Zadanie 1 – Drobny sprzęt firmy Eppendorf

Zadanie 2 – Odczynniki firmy Bioline

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

27-08-2021 15:10
Mateusz Skłodowski