Dostawa azotu ciekłego

2021-01-15

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawy azotu ciekłego

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

25-01-2021 15:55
Marta Ponichter
25-01-2021 16:05
Marta Ponichter