Dostawa artykułów reklamowych dla SGGW na 2020 rok

SZP. 250.36.2020

Umowa nr 68/SGGW/2020

Dostawa artykułów reklamowych dla SGGW zamówionych przez Zamawiającego nastąpi maksymalnie w terminie 7 dni od daty ostatniej akceptacji przez Zamawiającego egzemplarzy próbnych  zgodnie z § 6 ust umowy z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia egzemplarzy próbnych w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy.

19-05-2021 16:35
Dominik Garstecki